O nas » Czym się zajmujemy

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiarii „Adiutare” już od kilku lat realizuje interesujące projekty, dzięki którym osiągamy nasze cele statutowe. Są to działania koncentrujące się wokół najważniejszych problemów, z jakimi zmagają się osoby chorujące psychicznie. Wyróżnić tu należy z pewnością: niekorzystną sytuację tej grupy osób na rynku pracy, brak dostatecznej wiedzy na temat choroby psychicznej w społeczeństwie i wynikające z tego niewłaściwe postawy społeczne. Aby ograniczyć te i inne trudności podejmujemy następujące zadania:

  • Prowadzimy aktywizację zawodową osób chorych psychicznie, organizujemy kursy, szkolenia spotkania z psychologiem.
  • Edukujemy różne grupy społeczne, m.in.: nauczycieli, młodzież szkolną.
  • Tworzymy materiały edukacyjne, broszury, ulotki, foldery.
  • Organizujemy konferencje, kampanie społeczne, wystawy, kiermasze, warsztaty artystyczne.
  • Odwiedzamy ciekawe miejsca, czyli propagujemy znajomość kultury, ale i rozwijamy nowe umiejętności społeczne.