O nas

Stowarzyszenie powstało za sprawą osób chorujących psychicznie, ich rodzin oraz ludzi aktywnie działających w sektorze pomocy społecznej. Adiutare to znaczy pomagać, dlatego nasze Stowarzyszenie gromadzi tych wszystkich, którzy swoją pracą wspierają osoby z zaburzeniami psychicznymi i ich bliskich.

Stowarzyszenie istnieje od 2005 roku. Status Organizacji Pożytku Publicznego uzyskało w 2008 roku. Działalność Stowarzyszenia jest finansowana ze składek członkowskich, dotacji celowych instytucji publicznych oraz darowizn. Pomagają nam również darczyńcy, którzy przekazują na konto naszej organizacji 1% w ramach corocznego rozliczenia.

Cele Stowarzyszenia:

  • Podejmowanie wszechstronnych działań zmierzających do poprawy sytuacji życiowej osób z zaburzeniami psychicznymi.
  • Rozwijanie różnorodnych form wsparcia dla osób chorych psychicznie oraz ich rodzin.
  • Kształtowanie postaw służących społecznej integracji a także przeciwdziałanie stygmatyzacji społecznej tej grupy osób.
  • Wspieranie wszelkich inicjatyw samopomocowych, wspólnych spotkań i innych działań wśród osób chorych psychicznie i ich rodzin.
  • Rozwój współpracy między ośrodkami psychiatrii środowiskowej.
  • Prowadzenie działań edukacyjnych oraz szkoleniowych z zakresu psychiatrii środowiskowej dla wszystkich grup zawodowych.
  • Wspieranie działań ukierunkowanych na tworzenie miejsc pracy chronionej dla osób po kryzysie psychicznym.