Historia działalności

2016-07-01

Rusza druga edycja projektu pn. „Nasze życie w naszych rękach”


Zapraszamy do udziału w projekcie pn. „Nasze życie w naszych rękach II”, który jest realizowany od 1 lipca do 10 grudnia 2016 roku.

Podobnie jak w poprzednim roku składa się on z 2 komponentów:

1)   Ośrodka Informacji dla Osób Niepełnosprawnych działającego nadal w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach, ul. Mickiewicza 15 oraz w Andrychowie w Ośrodku Wspierania Rodziny, ul. Metalowców 10. Ośrodek w Wadowicach będzie czynny w dni powszednie w godz. 10.00 – 15.00, we wtorki 10.00 – 17.00, natomiast w Andrychowie w ostatni piątek miesiąca w godz. 12.30 – 14.30.

Do korzystania z oferty ośrodka zapraszamy osoby niepełnosprawne z terenu powiatu wadowickiego, ich rodziny, opiekunów, pracodawców oraz inne osoby i instytucje zainteresowane pomocą niepełnosprawnym. Ośrodek zapewnia dostęp do bezpłatnej pomocy prawnej, po uprzednim ustaleniu terminu.

Kontakt do Ośrodka Informacji dla Osób Niepełnosprawnych:

tel. 33 870 90 40 

e-mail: osrodek.info@adiutare.eu

2)   grupy wsparcia dla członków rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu powiatu wadowickiego. Ta propozycja jest skierowana do osób, które mają w swoim otoczeniu osoby po kryzysach psychicznych. W ramach grupy odbędzie się 10 spotkań prowadzonych przez lekarza psychiatrę i psychologa z doświadczeniem wieloletniej pracy z chorującymi psychicznie i ich rodzinami. O terminie rozpoczęcia spotkań poinformujemy po dokonaniu ustaleń z prowadzącymi.

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny. Zadanie zostało dofinansowane ze środków PFRON.

 

powrót do listy aktualności