Historia działalności

2017-05-22

Podziękowanie za otrzymane darowizny w 2016 roku


Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii "Adiutare" serdecznie dziękuje wszystkim darczyńcom, którzy wsparli jego działalność w 2016 roku. W ciągu ubiegłego roku otrzymaliśmy darowizny pieniężne od osób prywatnych w łącznej kwocie 207,50 zł. Ponadto z tytułu wpłat 1% należnego podatku za rok 2015 uzyskaliśmy środki w wysokości 1.954,00 zł. Jesteśmy wdzięczni za okazanie wsparcie, które traktujemy jako wyraz Państwa dobroci i chęci niesienia pomocy potrzebującym.


powrót do listy aktualności