Historia działalności

2015-06-16

"Nasze życie w naszych rękach"


Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w projekcie pn. „Nasze życie w naszych rękach” w okresie od 15 czerwca do 10 grudnia 2015 roku. W ramach tegorocznego projektu oferujemy: • możliwość skorzystania z bezpłatnej oferty Ośrodka Informacji dla Osób Niepełnosprawnych działającego w siedzibie PCPR w Wadowicach, ul. Mickiewicza 15 oraz w piątki w siedzibie Ośrodka Wspierania Rodziny w Andrychowie, ul. Metalowców 10. Ośrodek Informacji dla Osób Niepełnosprawnych działa na podobnych zasadach jak dotychczas. Dyżury pracowników odbywają się w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godz. 9.30 do 15.30, we wtorki w godz. 10.00 do 17.00. Ośrodek zapewnia możliwość skorzystania z bezpłatnej pomocy prawnej, po uprzednim uzgodnieniu terminu. Dyżury prawnika odbywać się będą w każdy II i IV -y wtorek miesiąca w godz. 15.30 do 18.30. • możliwość udziału w Grupie Wsparcia dla Rodzin osób po kryzysach psychicznych z terenu powiatu wadowickiego. Grupa działać będzie od czerwca do grudnia 2015 roku. Pierwsze spotkanie odbędzie się 30 czerwca (wtorek) o godz. 17.30 w siedzibie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wadowicach, ul. E. i K. Wojtyłów 16. Udział w grupie jest bezpłatny. Planujemy 10 spotkań z lekarzem psychiatrą oraz psychologiem z doświadczeniem pracy z osobami po kryzysach psychicznych i ich rodzinami.

Do skorzystania z oferty Ośrodka Informacji dla Osób Niepełnosprawnych zapraszamy osoby niepełnosprawne z całego powiatu, ich bliskich i opiekunów, pracodawców oraz osoby, które chciałyby zatrudnić niepełnosprawnych. Nie odmówimy pomocy również innym osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

Dowodem na to, iż działalność Ośrodka Informacji jest potrzebna i ważna jest fakt, iż przyczyniła się ona do wyróżnienia naszego powiatu Nagrodą Marszałka Województwa Małopolskiego „Małopolski Samorząd Równych Szans 2014” za działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

 

Kontakt do Ośrodka Informacji dla Osób Niepełnosprawnych:

tel. 33 870 90 40 

e-mail: adiutare.info@interia.pl

 

Grupa Wsparcia dla Rodzin osób po kryzysach psychicznych z terenu powiatu wadowickiego będzie działać od czerwca do grudnia 2015 roku. Pierwsze spotkanie odbędzie się 30 czerwca (wtorek) o godz. 17.30 w siedzibie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wadowicach, ul. E. i K. Wojtyłów 16. Udział w Grupie Wsparcia jest bezpłatny. Spotkania poprowadzą lekarz psychiatra oraz psycholog posiadający doświadczenie pracy z osobami chorującymi psychicznie i ich bliskimi. Ponadto uczestnicy grupy będą mieć zagwarantowaną możliwość skorzystania z pomocy wykwalifikowanego i doświadczonego pracownika socjalnego, gdzie mogą otrzymać wiedzę dotyczącą m.in. świadczeń socjalnych, sposobu uzyskania orzeczenia o niezdolności do pracy i o stopniu niepełnosprawności oraz wiedzę, jak postępować z chorym, gdy zagraża zdrowiu własnemu i innych, a nie chce się leczyć.

 

Wszystkich chętnych do udziału w projekcie serdecznie zapraszamy. 

 

Projekt “Nasze życie w naszych rękach” jest realizowany ze środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

powrót do listy aktualności