Historia działalności

2015-09-02

Jesteśmy przeciw likwidacji NPOZP!


W dniu 3 września 2015 weźmiemy udział w pikiecie pod Urzędem Wojewódzkim w Krakowie. Będzie ona jedną z form protestu przeciw likwidacji Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, który opornie wdrażany jest od 2011 roku. Notoryczne niedoinwestowanie psychiatrii oraz brak perspektywicznej polityki społecznej państwa i jego organów w zakresie ochrony zdrowia psychicznego, a teraz próby umniejszenia ustawowej rangi NPOZP prowadzą do nieuchronnej zapaści w polskiej psychiatrii. Jako stowarzyszenie działające na rzecz osób chorujących psychicznie i ich rodzin chcemy wyrazić swój sprzeciw.

W Polsce u schyłku XX wieku podjęto próby wprowadzenia światowych standardów w psychiatrii. Sytuacja ludzi chorujących w naszym kraju zaczynała napawać nadzieją. Dostęp do nowoczesnych leków, możliwość ich refundacji, większa świadomość społeczna w zakresie problemów zdrowia psychicznego, a także coraz bardziej dostępna sieć oparcia społecznego otworzyły drogę do zdrowia dla wielu osób doświadczających różnego rodzaju kryzysów psychicznych.

Dzisiaj pojawiają się nowe zagrożenia. Notoryczne niedoinwestowanie oraz brak perspektywicznej polityki społecznej państwa w zakresie ochrony zdrowia psychicznego praktycznie zablokowały możliwość realizacji wprowadzanego od 2011 roku  Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Dziś dalsze losy tej ustawy są mocno niepewne. 3 września 2015 w wielu miastach wojewódzkich odbędą się protesty na rzecz powstrzymania likwidacji NPOZP.

„… Propozycja likwidacji ustawowej rangi Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, poprzez przeniesienie go do projektowanego przez Ustawę o zdrowiu publicznym Narodowego Programu Zdrowia jako jednego z jego wielu celów operacyjnych, zdecydowanie obniża jego rangę, znaczenie i rolę….”

Jako Stowarzyszenie działające na rzecz osób chorujących psychicznie na terenie powiatu wadowickiego dołączamy się do tego protestu. 3 września będziemy w Krakowie pod Urzędem Wojewódzkim.

powrót do listy aktualności