Historia działalności

2015-08-13

Dziękujemy Pani Rzecznik


Pani Profesor Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich VI kadencji zakończyła swoją kadencję. Nasze stowarzyszenie miało okazję skorzystać z zaproszenia Pani Profesor na Konferencję Naukową pn. "Pierwsze ofiary kryzysów - osoby chorujące psychicznie" w czerwcu 2013 roku. Chcemy wyrazić serdeczne podziękowania Pani Profesor za działalność na rzecz ochrony praw i wolności obywatelskich osób po kryzysach psychicznych. Z własnego doświadczenia wiemy jak często ten problem jest marginalizowany i bagatelizowany. Tymczasem jeszcze przed upływem kadencji Profesor Lipowicz upomniała się po raz kolejny u nowego Ministra Zdrowia o osoby chorujące psychicznie i po raz kolejny zwróciła uwagę na niepokojący stan polskiej psychiatrii. Czyniła to w trakcie swej działalności wielokrotnie. Wszak nie od dziś wiadomo, że ten obszar ochrony zdrowia jest trwale niedofinansowany, co ma ogromny wpływ na warunki leczenia w szpitalach psychiatrycznych oraz na stan przestrzegania praw pacjentów. Obecnie toczą się prace nad Narodowym Programem Zdrowia, który ma zawierać wytyczne dotyczące także zdrowia psychicznego. Do tej pory były one określone w osobnym programie. W opinii RPO istnieje ryzyko, że zagadnieniom z zakresu psychiatrii będzie się teraz poświęcać mniej uwagi. Rzecznik poprosił Ministra Zdrowia o dokonanie ponownej analizy skutków, jakie przyniesie likwidacja programu ochrony zdrowia psychicznego. Poniżej zamieszczamy list Pani Rzecznik skierowany do urzędującego Ministra Zdrowia.

Załączniki


Warning: filesize(): stat failed for !data/attachments/do_mz_ws._realizacji_narodowego_programu_ochrony_zdrowia_psychicznego.pdf in /home/hosting115/public_html/templates/news-details.php on line 38
List - do_mz_ws._realizacji_narodowego_programu_ochrony_zdrowia_psychicznego.pdf - [ 0 kB ]

powrót do listy aktualności