Aktualności

2017-12-06

Co czwarty - zobacz osobę nie chorobę


„Co czwarty zobacz osobę nie chorobę”, to kampania informacyjno–edukacyjna, kierowana w głównej mierze do uczniów szkół średnich. Realizatorem kampanii jest Stowarzyszenie na rzecz rozwoju psychiatrii Adiutare. Kampania ta jest częścią projektu „Prowadzenie Ośrodka Informacji dla Osób Niepełnosprawnych z terenu Powiatu Wadowickiego wraz z realizacją kampanii informacyjno-edukacyjnej” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

„Co czwarty zobacz osobę nie chorobę”, to kampania informacyjno–edukacyjna, kierowana w głównej mierze do uczniów szkół średnich. Realizatorem kampanii jest Stowarzyszenie na rzecz rozwoju psychiatrii Adiutare. Kampania ta jest częścią projektu „Prowadzenie Ośrodka Informacji dla Osób Niepełnosprawnych z terenu Powiatu Wadowickiego wraz z realizacją kampanii informacyjno-edukacyjnej” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Co oznacza hasło projektu?

Hasło naszego projektu wywodzi się bezpośrednio z wyników przeprowadzonego badania EZOP. To duże badanie zrealizowane w Polsce w okresie od listopada 2010 do marca 2011 roku, dotyczące „Epidemiologii zaburzeń psychiatrycznych i dostępność psychiatrycznej opieki zdrowotnej. EZOP – Polska” Wnioski z badania EZOP wskazują, iż przynajmniej jedno z zaburzeń natury psychicznej można rozpoznać w ciągu życia u 23,4% osób, co daje ponad 6 milionów Polaków. Badaniem tym objęte były osoby w wieku pomiędzy 18 a 64 rokiem życia. Z badania wyłączono liczną populację osób zmagających się z diagnozą zaburzeń psychotycznych oraz osób z rozpoznaniem zaburzeń organicznych. Gdybyśmy w powyższym badaniu znieśli kryterium wieku oraz włączyli wyżej wymienioną grupę ilość osób zmagających się z różnego rodzaju problemami natury psychicznej byłaby znacznie większa. Statystycznie, więc co czwarta z osób, którą spotykamy doświadczyła lub doświadczy kryzysu psychicznego.

 

Czym w takim razie jest choroba??

Na to pytanie bardzo trudno odpowiedzieć. Trudno bowiem określić jednoznaczną definicję zdrowia i choroby. Światowa organizacja zdrowia określa zdrowie jako brak choroby lub kalectwa z jednoczesnym pełnym dobrostanem psychicznym fizycznym i społecznym.  Przywołane badania (EZOP) pokazują, iż najczęstszymi problemami z jakimi zmagają się Polacy w zakresie zdrowia psychicznego są zaburzenia związane z nadużywaniem substancji psychoaktywnych (alkoholu, narkotyków 12,8% - 700 tysięcy osób w wieku produkcyjnym) kolejną grupą są zaburzenia lękowe (nerwicowe 9,6%), zaburzenia nastroju 3,5%. W grupie zaburzeń nastroju najczęściej wymienia się depresję.  Depresja jest jednym z częściej występujących zaburzeń psychicznych, którego doświadczają osoby niezależnie od pochodzenia, wykształcenia czy miejsca zamieszkania.  Pomimo to nadal często budzi lęk i niepokój, a przecież smutku, melancholii i przygnębienia doświadczył każdy z nas. Depresja to jednak nie tylko smutek czy przygnębienie. Osoby zmagające się z tego rodzaju zaburzeniami nastroju odczuwają niemożność przeżywania pozytywnych emocji, odczuwają zmęczenie, bezsilność, poczucie winy lub obniżone poczucie własnej wartości. Ignorowanie wyżej wymienionych objawów może doprowadzić do pojawienia się myśli samobójczych. Dlatego tak ważnym jest wczesne reagowanie, gdy obniżone samopoczucie utrudnia codzienne funkcjonowanie.

Warto również zdać sobie sprawę, iż Polska jest na 6 miejscu pod względem ilości samobójstw
w Europie. Dane GUS pokazują, iż w ubiegłym roku w Polsce śmiercią samobójczą zginęło więcej osób niż w wypadkach samochodowych. W samym 2016 r. Komenda Główna Policji odnotowała 9861 prób samobójczych, z czego 5405 zakończonych zgonem.

Depresja sama nie przeminie jest jednak chorobą, którą można i należy leczyć. Odpowiednio dobrana farmakoterapia, psychoedukacja, a czasem również wsparcie psychologiczne
i środowiskowe pozwolą na odzyskanie radości życia.

Jakie są przyczyny chorób i zaburzeń psychicznych?
Większość chorób natury psychicznej ma trójczynnikowe podłoże, na które składają się:

Czynniki biologiczne – predyspozycje genetyczne, zaburzenia ilości neuroprzekaźników - czyli substancji chemicznych odpowiedzialnych za przekazywanie sygnałów pomiędzy komórkami nerwowymi, zaburzenia w okresie prenatalnym i urazy okołoporodowe, a także wiele innych.

Czynniki psychologiczne - osobowość, sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych

Czynniki społeczne – wsparcie bliskich osób, dostęp do pomocy

Czy z chorobą można żyć?

W swojej praktyce spotykamy się z osobami z diagnozą choroby psychicznej, które systematycznie kontynuują leczenie i dzięki temu mogą zdobyć satysfakcjonujące wykształcenie, pracę, założyć własną rodzinę, realizować się w codziennym życiu, a także spełniać swoje marzenia.

 

Niniejszy artykuł jest zapisem rozmowy, przeprowadzonej na antenie Radia Andrychów w dniu 29.11.2017r.

Całość audycji do wysłuchania KLIKNIJ

Niniejszy tekst jest częścią kampanii informacyjno-edukacyjnej „Co czwarty - zobacz osobę nie chorobę”. Zadanie realizowane w ramach projektu „Prowadzenie Ośrodka Informacji dla Osób Niepełnosprawnych z terenu Powiatu Wadowickiego wraz z realizacją kampanii informacyjno-edukacyjnej” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.powrót do listy aktualności