Historia działalności

Punkt Informacji 2011-05-03
Od maja 2011 roku Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii „ADIUTARE” w Wadowicach prowadzi Ośrodek Informacji dla Osób Niepełnosprawnych. Generalnie działa on od 2006 roku, z tym że wcześniej prowadzony był przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Ośrodek realizuje zadania na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych. Jego głównym założeniem jest dostarczenie tym osobom, ich opiekunom, pracodawcom, instytucjom i organizacjom pozarządowym informacji służących integracji oraz wyrównywaniu szans osób niepełnosprawnych. W obliczu problemów, na jakie napotykają osoby niepełnosprawne ważne jest, aby miały świadomość przysługujących im praw i czuły się pełnoprawnymi członkami społeczeństwa. Aktualnie ośrodek zatrudnia dwie osoby niepełnosprawne, członków Stowarzyszenia. Działalność Ośrodka finansowany jest ze środków PFRON. Działalność Ośrodka jest współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


ABY ZROZUMIEĆ LUDZI 2010-09-02
„ … Aby zrozumieć ludzi, którzy cierpią na schizofrenię, musimy najpierw otworzyć drzwi do swoich serc. To jest test na człowieczeństwo…” /Prof. Norman Sartorius/ Już po raz kolejny Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii „ Adiutare” w Wadowicach oraz Środowiskowy Dom Samopomocy w Wadowicach i Filia w Andrychowie organizuje lokalne obchody ogólnopolskiej akcji „ Schizofrenia – Otwórzcie drzwi”. Program ten został zainicjowany w Polsce w roku 2000.


REKRUTACJA DO PROGRAMU 2010-07-02
REKRUTACJA DO PROGRAMU Zarząd Stowarzyszenia uprzejmie informuje, że rozpoczęto rekrutację osób biorących udział w realizacji programu autorskiego „Wrocław naszych marzeń” w ramach działań na rzecz integracji i rehabilitacji osób chorych psychicznie. Program przewiduje udział 37 osób - członków Stowarzyszenia „Adiutare” w 4 dniowej wycieczce do Wrocławia. Rekrutacja potrwa do 20.07.2010 r.


SCHIZOFRENIA – OTWÓRZCIE DRZWI 2009-08-10
Jesteśmy w trakcie realizacji programu „Schizofrenia – Otwórzcie Drzwi” (działania na rzecz aktywizacji i wspierania społecznego osób chorych psychicznie), który tym razem prowadzony jest we współpracy ze szkołami. Mamy świadomość, jak duża jest rola młodych ludzi w rozwijaniu i ukazywaniu prawidłowych wzorców zachowań . Dlatego prezentowany program skierowany jest do uczniów II klas szkół średnich. Uczestniczą w nim również użytkownicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Wadowicach.


IV FORUM BENEFICJENTÓW I RODZIN 2009-04-08
Nasze Stowarzyszenie wspólnie z Małopolską Filią Sekcji Naukowej Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji PTP zorganizowało IV Forum Beneficjentów i Rodzin, które odbyło się 27 marca 2009 roku w auli Klasztoru Ojców Karmelitów Bosych w Wadowicach. Konferencja ta była częścią programu „Damy sobie radę”, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


 «  8 9 10 11  »