Aktualności

Ośrodek Informacji dla Osób Niepełnosprawnych
Ośrodek Informacji dla Osób Niepełnosprawnych 2017-07-26

Ponownie zapraszamy do korzystania z oferty Ośrodka Informacji dla Osób Niepełnosprawnych w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach, ul. Mickiewicza 15. Naszą ofertę kierujemy do niepełnosprawnych z terenu powiatu wadowickiego, ich rodzin, pracodawców, osób, które chciałyby zatrudnić niepełnosprawnych oraz innych osób i instytucji zainteresowanych problematyką szeroko rozumianej niepełnosprawności.


Podziękowanie za otrzymane darowizny w 2016 roku 2017-05-22

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii "Adiutare" serdecznie dziękuje wszystkim darczyńcom, którzy wsparli jego działalność w 2016 roku. W ciągu ubiegłego roku otrzymaliśmy darowizny pieniężne od osób prywatnych w łącznej kwocie 207,50 zł. Ponadto z tytułu wpłat 1% należnego podatku za rok 2015 uzyskaliśmy środki w wysokości 1.954,00 zł. Jesteśmy wdzięczni za okazanie wsparcie, które traktujemy jako wyraz Państwa dobroci i chęci niesienia pomocy potrzebującym.


Radosnych Świąt!
Radosnych Świąt! 2017-04-13

Niech Zmartwychwstanie Pańskie, które niesie duchowe odrodzenie napełni wszystkich spokojem i nadzieją, da siłę w pokonywaniu trudności i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość... życzą Zarząd i Członkowie Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Psychiatrii „ADIUTARE” w Wadowicach


Podaruj nam 1% 2017-03-01

Jak co roku zwracamy się do wszystkich Ludzi Dobrej Woli o wsparcie działalności naszego stowarzyszenia w formie 1% z należnego podatku. Państwa pomoc jest dla nas namacalnym przejawem solidarności z osobami po kryzysach psychicznych, świadectwem wrażliwości i zrozumienia idei integracji społecznej. Nie bądźmy obojętni na los osób chorujących psychicznie! Choroba może dotknąć każdego z nas… Nasz KRS: 0000245927.


Ośrodek Informacji dla Osób Niepełnosprawnych ponownie zaprasza 2017-03-01

Ponownie zapraszamy do korzystania z oferty Ośrodka Informacji dla Osób Niepełnosprawnych w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach, ul. Mickiewicza 15. Naszą ofertę kierujemy do niepełnosprawnych z terenu powiatu wadowickiego, ich rodzin, pracodawców, osób, które chciałyby zatrudnić niepełnosprawnych oraz innych osób i instytucji zainteresowanych problematyką szeroko rozumianej niepełnosprawności.