Aktualności

2018-05-11

Podziękowanie za otrzymane darowizny w 2017 roku


Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii "Adiutare" serdecznie dziękuje wszystkim darczyńcom, którzy wsparli jego działalność w 2017 roku. W ciągu ubiegłego roku otrzymaliśmy darowizny pieniężne od osób prywatnych w łącznej kwocie 310,00 zł. Ponadto z tytułu wpłat 1% należnego podatku za rok 2016 uzyskaliśmy środki w wysokości 4.182,30 zł. Jesteśmy wdzięczni za okazanie wsparcie, które traktujemy jako wyraz Państwa dobroci i chęci niesienia pomocy potrzebującym.

powrót do listy aktualności