Aktualności

Podziękowanie za otrzymane darowizny w 2015 roku 2016-06-28

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii "Adiutare" serdecznie dziękuje wszystkim darczyńcom, którzy wsparli jego działalność w 2015 roku. W ciągu ubiegłego roku otrzymaliśmy darowizny pieniężne od osób prywatnych w łącznej kwocie 432,50 zł oraz darowizny rzeczowe od osób prawnych o wartości 2.709,72 zł. Ponadto z tytułu wpłat 1% należnego podatku za rok 2014 uzyskaliśmy środki w wysokości 2.454,50 zł. Jesteśmy wdzięczni za okazanie wsparcie, które traktujemy jako wyraz Państwa dobroci i chęci niesienia pomocy potrzebującym.


Quo Vadis polska psychiatrio? 2016-06-15

W dniach 9 i 10 czerwca w Krakowie w Collegium Medicum UJ odbyło się XIV już Forum Psychiatrii Środowiskowej Beneficjentów, Rodzin i Profesjonalistów pod hasłem „Umacnianie i Zdrowienie. Dać nadzieję.” Wzięli w nim udział przedstawiciele instytucji związanych z psychiatrią środowiskową, chorujący i ich rodziny, a także przedstawiciele instytucji odpowiedzialnych za organizację opieki psychiatrycznej na naszym terenie.


Debata w Krakowie
Debata w Krakowie 2016-06-15

9 czerwca brałam udział w debacie pn. „Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych - wspólna sprawa”. Odbywała się ona w Krakowie w Hotelu „Wyspiański”. Organizatorem spotkania było Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych.


Wielkanoc
Wielkanoc 2016-03-21

Wesoły nam dziś dzień nastał, Chrystus bowiem zmartwychwstał, Radujcie się więc i z ufnością patrzcie w przyszłość. Niech Zmartwychwstały Chrystus zsyła na Was łaski i wnosi szczęście do Waszego rodzinnego życia życzą Zarząd i Członkowie Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Psychiatrii „ADIUTARE” w Wadowicach


Ośrodek Informacji ponownie zaprasza 2016-02-29

Z dniem 1 marca 2016 roku wznawiamy działalność Ośrodka Informacji dla Osób Niepełnosprawnych w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach przy ul. Mickiewicza 15 oraz w Andrychowie, w Ośrodku Wspierania Rodziny, ul. Metalowców 10.